Програма

 Семинарно обучение

за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП

 

Проект

„Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

 

 

ПРОГРАМА

 

Ден 1
13:30 – 14:00 Регистрация и кафе-пауза; Откриване на обучението
14:00 – 15:30 Обучение
15:30 – 16:00 Кафе-пауза
16:00 – 17:30 Обучение
18:00 Вечеря
Ден 2
08:45 – 09:00 Регистрация
09:00 – 10:30 Обучение
10:30 – 11:00 Кафе-пауза
11:00 – 12:30 Обучение
12:30 –  13:30 Обяд
13:30 – 15:00 Обучение
15:00 – 15:30 Кафе-пауза
15:30 – 17:00 Обучение
18:00 Вечеря
Ден 3
08:45 – 09:00 Регистрация и кафе-пауза
09:00 – 10:30 Обучение
10:30 – 11:00 Кафе-пауза
11:00 – 12:30 Обучение
12:30 – 13:00 Закриване на обучението и раздаване на сертификати