План – график

Всяка една организация може да регистрира участници за следните семинарни обучения, съобразявайки избора на град на провеждане с най-близкия по регион/област на месторабота град.

Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките.